เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
126   คน
สถิติทั้งหมด
7023   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566
ภาพกิจกรรม ทต.กุดกว้าง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ย...
  นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ย...
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายก...
  การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายก...
 • ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์...
  ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์...
 • เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...
  เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...
 • เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแ...
  เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแ...
 • สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย)...
  สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย)...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
 • การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุด...
  การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุด...
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
 • ลอยกระทง 2566
  ลอยกระทง 2566
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช...
 • นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบ...
  นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบ...
 • นายกฯกุดกว้าง ออกตรวจสอบความเสียหาย ถ...
  นายกฯกุดกว้าง ออกตรวจสอบความเสียหาย ถ...
 • ภารกิจร่วมกับชุมชนของ นายกเทศมนตรีตำบ...
  ภารกิจร่วมกับชุมชนของ นายกเทศมนตรีตำบ...
 • ทต.กุดกว้างและชาวบ้านทำความสะอาด พื้น...
  ทต.กุดกว้างและชาวบ้านทำความสะอาด พื้น...
 • ทต. กุดกว้างออกพ่นยาด้วยเครื่องพ่นหมอ...
  ทต. กุดกว้างออกพ่นยาด้วยเครื่องพ่นหมอ...
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
081-2615265
นายเตียง โอดพิมพ์
นายเตียง โอดพิมพ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
093-1132024

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
คณะผู้บริหาร ทต.กุดกว้าง ลงพื้นที่วัดป่าศิริธรรม สำรวจความเสียหายจากต้นไม้ล้มทับกุฏิที่พักสงฆ์
คณะผู้บริหาร ทต.กุดกว้าง ลงพื้นที่วัดป่าศิริธรรม สำรวจความเสียหายจากต้นไม้ล้มทับกุฏิที่พักสงฆ์
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงก...
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงก...
นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำประปาของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน
นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำประปาของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทต.กุดกว้าง ออกระงับเพลิงไหม้ไร่อ้อยช่วงวันหยุด
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทต.กุดกว้าง ออกระงับเพลิงไหม้ไร่อ้อยช่วงวันหยุด
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลกุดกว้าง

หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
043-296358 043-296358 saraban@kudkwang.go.th

Q&A
098-8635398
081-2615265
043-296358
facebook Q&A
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดกว้าง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดกว้าง
โทร.043-296358

จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขธ 57 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กษ 9078 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2567
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่ขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี ๒๕๖๖ ทั่วไป ( 28 ก.พ. 67 ) ขก 0023.6/ว5867
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook เทศบาลตำบลกุดกว้าง
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
 • ธ.ธกส
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมสรรพากร
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โยธาไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมจัดหางาน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง