ข้อมูลพื้นฐาน

เมนูเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 13

ข้อมูลบริการ

27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง งบเเสดงฐานะการเงิน เเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมรับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
25 กันยายน 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดกว้าง (วิธีการสอบสัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
21 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
1 กันยายน 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง
26 สิงหาคม 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เเละกำหนด วัน เวลา สถานที่ เเละวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้าง
30 ตุลาคม 2562 แบบผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562
4 ตุลาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4
22 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 สิงหาคม 2562 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 กรกฎาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3
15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
21 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
1 กันยายน 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง
26 สิงหาคม 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เเละกำหนด วัน เวลา สถานที่ เเละวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้าง
5 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง
1 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหารเเละสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
1 กรกฎาคม 2563 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

งานกิจการสภา

ผลการดำเนินงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 45103ทั้งหมด:
  • 45วันนี้:
  • 92เมื่อวานนี้:
  • 499สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 241ต่อเดือน:
  • 65ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

ล่าสุด

กิจกรรม/ข่าวสาร