1.1.5 ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลกุดกว้าง

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40210
E-mail : saraban@kudkwang.go.th
Tel.@Fax 0 4329 6358 
https://www.kudkwang.go.th

Social Network

แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลกุดกว้าง

ข้ามไปยังทูลบาร์