1.1.5 ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้าง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์

ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ 40210

โทรศัพท์ 0 4329 6358
อีเมล: saraban@kudkwang.go.th

เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุดกว้าง https://www.kudkwang.go.th

Social Network

แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลกุดกว้าง

ข้ามไปยังทูลบาร์