เทศบาลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นำคณะเข้าเยี่ยมชม หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลกุดกว้าง

15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.
พ.อ.ต.ประวิชกร ขุนแข็ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
นำคณะเข้าเยี่ยมชม หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลกุดกว้าง อย่างไม่เป็นทางการ โดยมีนายทวี หม่อมสระ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยนายอาคม จันทเขต รองปลัดเทศบาล จ.อ.ณัฐวิโรจน์ สากุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง
ร่วมให้การต้อนรับ…คณะศึกษาดูงาน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์