โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ปภ. จว.ขก. และ รพ.หนองเรือ

3 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมในพิธีเปิด และโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ปภ. จว.ขก. และ รพ.หนองเรือ โดยมี อปพร.ในสังกัด ทต.กุดกว้าง เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว..

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์