โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพอัดเม็ด ตำบลกุดกว้าง

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพอัดเม็ด ตำบลกุดกว้าง
ณ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนเเก่น

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์