นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม “โตไปไม่โกง”

26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น

เป็นประธานเปิดการอบรม “โตไปไม่โกง” จัดโดย เทศบาลตำบลกุดกว้าง

#NPSNEWS https://youtu.be/o5blGfVY1-k

#NPSNEWS https://youtu.be/o5blGfVY1-k

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์