ซ่อมเเซมถนนสายหนองไผ่-โคกสูง-ขนวน-กุดกว้าง และสายปากทางหนองโก – โนนฟันเรือ

จากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหนองไผ่-โคกสูง-ขนวน-กุดกว้าง และสายปากทางหนองโก – โนนฟันเรือ ถนนทั้งสองสายทางเทศบาลตำบลกุดกว้าง วันที่ 28 กันยายน 2561 ได้ดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ใช้ถนนทั้งสองสายให้ได้รับความสะดวก และจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอื่นๆตามลำดับ ที่คณะผู้บริหารได้ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณต่อไป…

———————————————————————

ข่าว : ทัศนีย์ พันศรี, มณี ศิลาปา
ภาพ : มณี ศิลาปา
ที่มา : เทศบาลตำบลกุดกว้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์