คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการออกรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงานกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเทศบาลตำบลกุดกว้างเเละหนังสือเชิญประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์