4.1.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

     ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561
      พ.ศ. 2560        พ.ศ. 2561
ตุลาคม 0
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0
มกราคม 0
กุมภาพันธ์ 0
มีนาคม 0
เมษายน 0
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 0
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 0 0

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์