3.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์