งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนเพื่อใช้บริโภคบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านขัดข้อง บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10

วันที่ 12 เมษายน 66 เวลา : 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนเพื่อใช้บริโภคบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านขัดข้อง บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 จำนวน 15 ครัวเรือน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์