งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้างบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 จำนวน 13 หลังคาเรือน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้างบริการส่งน้ำ
อุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้บ้านหนองโก หมู่ที่ 7
จำนวน 13 หลังคาเรือน เนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านเกิดขัดข้อง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์