นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ เขต 2 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และคนชราพร้อมมอบไข่ไก่ที่สมาชิกโครงการเลี้ยงไก่กินไข่ได้ใจชุมชนตำบลกุดกว้าง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ลงพื้นที่ เขต 2 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และคนชรา พร้อมมอบไข่ไก่ที่สมาชิกโครงการเลี้ยงไก่กินไข่ได้ใจชุมชนตำบลกุดกว้างนำมามอบให้นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ในขณะที่กำลังเดินทางออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ได้รับรายงานทางโทรศัพท์ว่ามีเหตุไฟไหม้ป่าลามทุ่งใกล้กับ รพ.สต.กุดกว้าง นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันได้ออกมาช่วยกันสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้เพื่อป้องกันการลุกลามไหม้ทรัพย์สินของประชาชนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์