โครงการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล
ได้จัดทำโครงการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับตำบลเเละมีกิจกรรมให้ปลูกผักลงเเปลง ลดการใช้สารเคมี
เพื่อสร้างสิ่งเเวดล้อมให้ยั่งยืนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป เเละพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์