นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านก.ม.52 Caregiver จากโครงการ Long Term Careนักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านก.ม.52 Caregiver จากโครงการ Long Term Care
นักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้าน กม. 52
เพื่อพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วย และให้นักศึกษาพยาบาลฝึกประสบการณ์และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย
พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยสำหรับผู้ดูแลระยะยาว(Caregiver)ในพื้นที่รับผิดชอบ
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์