นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมด้วยคณะบริหารลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
พร้อมด้วยคณะบริหาร ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านโนนสง่าหมู่ที่ 16
เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5
เวลา 11.30 น. ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์