พิธีวางพวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา09.00 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอหนองเรือ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์