นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างรับมอบข้าวสารจาก กอ.รมน.จว.ขอนแก่น,เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย และสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น เชิญสิ่งของที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานให้นำไปช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยในพื้นที่ ต่อไป

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล รับมอบข้าวสารจาก กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทหาร
จากกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย และสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น เชิญสิ่งของที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานให้นำไปช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์