นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส ในโอกาสออกตรวจติดตาม ภารกิจในการควบคุมป้องกัน covid-19

▶️วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ▶️เวลา 14.04 น.
▶️สถานที่ : ศูนย์พักคอย วัดป่าบ้านขนวน หมู่ 3, และ หมู่ 17 ต.กุดกว้าง
✅ นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส ในโอกาสออกตรวจติดตาม ภารกิจในการควบคุมป้องกัน covid-19 ดังนี้
1️⃣ เป็นจุดพักคอย และกักตัวของผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสเสี่ยง ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมอบอุปกรณ์ในการปรับปรุงสถานที่กักตัว
2️⃣ มีเจ้าหน้าที่ทีม EOC ซึ่งนำโดย ผญบ.บุญฤทธิ์ ทิพยะ และ ผญบ.สมบัติ โอดพิมพ์ อสม. ทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองประชาชนที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดซึ่งได้รับการรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อกักตัวในสถานที่แห่งนี้
3️⃣ได้เน้นกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวสาธารณสุขในการควบคุมการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ 100%ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง….
▶️มณี ศิลาปา ภาพ/ข่าว
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์