โครงการเสริมสร้างพัฒนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง

6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง โดยมีคณะวิทยากรจาก รพสต. ให้ความรู้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้สูงอายุ และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฟัน และการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงวัย ณ ห้องประชุม รพสต.กุดกว้าง

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์