โครงการสนับสุนกระบวนการจัดทำเเผนชุมชนเเบบฐูรณาการตำบลกุดกว้าง หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดทำ ทบทวนเเละบริหารเเผนชุมชนตามเเนวทางประชารัฐ สู้บริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล เป็นประธานเปิดโครงการสนับสุนกระบวนการจัดทำเเผนชุมชนเเบบฐูรณาการตำบลกุดกว้าง

หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดทำ ทบทวนเเละบริหารเเผนชุมชนตามเเนวทางประชารัฐ

สู้บริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมี นายอาคม จันทเขต รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ เเละมีนางสาววรรณนิภา ชินวงษ์

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เเก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์