เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหารและผู้อำนวยการกองช่าง ออกเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่ หมู่ 9/10/19/20

จากสภาวะฝนแล้ง และฝนทิ้งช่วง ในเดือนที่ผ่านมาทำให้ข้าวในนาของเกษตรกร เหี่ยวแห้งเฉาตาย น้ำในลำห้วยตื้นเขิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหารและผู้อำนวยการกองช่าง ออกเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่ หมู่ 9/10/19/20 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานระบบท่อของสถานีสูบน้ำฯบ้านโคกกลาง โดยหาจุดที่ชำรุดรั่วซึมและดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน เพื่อที่จะสูบน้ำจากหนองแปนส่งไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเหี่ยวเฉา บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรดังกล่าว

ภาพ/ข่าว: มณี ศิลาปา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์