เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหาร ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำหนองแปน (สะพาน 2 )

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหาร
ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำหนองแปน (สะพาน 2 )
เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้างดังกล่าว
ซึ่งขณะนี้มีการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอหนองเรือ

………………………………………………..

ข่าว : ทัศนีย์ พันศรี, มณี ศิลาปา
ภาพ : มณี ศิลาปา
ที่มา : เทศบาลตำบลกุดกว้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์