เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 44พรรษา

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00น. ณ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองโก-โนนสะทอน-สำราญหินลาด-โนนฟันเรือ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้มีการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 44 พรรษา โดยมีนายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงโดยการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลกุดกว้าง ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำ เป็นการสร้างจิตสำนักของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์