เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก

เทศบาลตำบลกุดกว้าง

ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก

📣📣📣

                                                            1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
                                                            2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า
                                                            3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
                                                            4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
“เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”
ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สำนักปลัดเทศบาล
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์