เทศบาลตำบลกุดกว้าง รับมอบเงินสนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัย (ห้องน้ำผู้สูงอายุอายุ) รอบที่1/2566

วันที่ : 20 เมษายน 2566 นางอุไรลักษณ์ ลีปา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพรรณษา คงเมือง      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เทศบาลตำบลกุดกว้างเดินทางไปรับมอบเงินสนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัย (ห้องน้ำผู้สูงอายุอายุ) รอบที่1/2566          ณ ห้องประชุมโฟกัส อารีนา ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์