เทศบาลตำบลกุดกว้าง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดดูงาน ฯ

เทศบาลตำบลกุดกว้าง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดดูงาน ฯ
—————————————————

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ศูนย์อุบัติเหตุเเละวิกฤติบำบัดโรงพยาบาลขอนเเก่น โรงพยาบาลหนองเรือ

พร้อมด้วยคณะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประเทศเเคนนาดา

เยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานหน่วยปฏิบัติราชการกู้ชีพเทศบาลตำบลกุดกว้าง

เครือข่ายโรงพยาบาลหนองเรือ คณะเอกอัครราาชทูตฯ ประกอบด้วย

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทย เเละ ดร. Tarek Razek

จากมาหาวิทยาลัยเเม็คกิลล์ เยี่ยมชมเกี่ยวกับงาน Prehospital emergency care,injury pervention เเละ Safety promotion

เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงาน ณ. เทศบาลตำบลกุกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนเเก่น

………………………………………………..

 

ข่าว : ทัศนีย์ พันศรี, มณี ศิลาปา
ภาพ : ทัศนีย์ พันศรี, พฤหัส อัปมะโน
ที่มา : งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลกุดกว้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์