เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัด โครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดโครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน

ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้จัด โครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน

ประจำปีงบประมาณ 2561ณ. ศาลาประชาคมบ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17

ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายประจวบ รักเเพทย์ นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ

และ นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

………………………………………………..

ข่าว : ทัศนีย์ พันศรี, มณี ศิลาปา
ภาพ : พฤหัส อัปมะโน
ที่มา : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลกุดกว้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์