เทศบาลตำบลกุดกว้างร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

31 กรกฎาคม 2562
——————————-
เทศบาลตำบลกุดกว้างร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเเละศึกษาดูงาน คณะกรรมการศูนย์ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เเละอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์