เทศบาลตำบลกุดกว้างจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กิจกรรมการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้าด้วยมือ (Handmade)

 วันพฤหัสบดี​ ที่​ 22​ มิถุนายน 2566​ นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง             เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ภายใต้กิจกรรมการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้าด้วยมือ (Handmade) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรี ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ กลุ่มสตรีสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์