นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่รณรงค์”การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” พื้นที่ตำบลกุดกว้าง หมู่ที่ 21 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 17

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่รณรงค์”การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” พื้นที่ตำบลกุดกว้าง ดังนี้
1. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 ซึ่งมีนายมงคล คำป้อง ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่พัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน
อสม.และประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วย ร.อ.วันชัย พวงมาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม
2. บ้านขนวน หมู่ที่ 3 และ บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 โดยนางสมบัติ โอดพิมพ์ ผญบ. ม.3 และนายบุญฤทธิ์ ทิพยะ
ผญบ. ม.17นำคณะ กรรมการหมู่บ้าน และอสม.ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์