งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้าง บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้ บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 จำนวน 12 หลังคาเรือน  

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้าง
บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้
บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 จำนวน 12 หลังคาเรือน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์