งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง ออกบริการน้ำอุปโภคให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 19

วันที่25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้างออกบริการน้ำอุปโภคให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 19 ที่เดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ จำนวน 1 คันรถ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์