“หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”

เพื่อส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น พนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้างร่วมใจนุ่งซิ่น

ตามที่จังหวัดขอนเเก่นได้จัดทำโครงการ”หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”

ประจำปีงบประมาณ 2562

เฟสบุ๊คเเฟนเพจ เทศบาลตำบลกุดกว้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์