สำรวจโครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.8 ม.13 ม.19 และ ม.20

วันนี้ นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างไฟฟ้า เเละผู้ที่เกี่ยวข้อง

ออกสำรวจโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 19 และ ม.20

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์