นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ลงพื้นที่บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย (วาตภัย)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย (วาตภัย)ในช่วงทีผ่านมา จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์