วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะฝายกกก่าม บ้านขนวนนคร ตำบลกุดกว้าง โดยสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ โดยการนำของ พ.ต.อ.วิโรจน์รัตน์ จั่นประดับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ เจ้าของโครงการ ได้นำข้าราชการตำรวจ ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชน จิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นายทรงธรรม พานุสิทธิ์ กำนันตำบลกุดกว้าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรฯ แพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าว: ทัศนีย์ พันธ์ศรี
ภาพ: มณี ศิลาปา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์