วันที่ 22 ตุลาคม 2561นางศิริพร จังตระกุล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านกอมอห้าสิบสอง ตำบลกุดกว้าง

เช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2561นางศิริพร จังตระกุล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านกอมอห้าสิบสอง ตำบลกุดกว้าง โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ นางนิตินันท์ รักแพทย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครอง) ชำนาญการพิเศษ นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นายทรงธรรม พานุสิทธิ์ กำนันตำบลกุดกว้าง ผู้นำชุมชนตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน กลุ่มมิตรผล และสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ
นางวิไลวรรณ สถิตย์สถิตย์ค่าย ผู้ใหญ่บ้าน กอมอห้าสิบสอง กล่าวต้อนรับ นายนพดล จันดี ประธานกลุ่มฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้าน กม.ห้าสิบสอง ต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมไร่นาสวนผสมของนายสมควร บุญขันธ์ เกษตรกรตัวอย่างจังหวัดขอนแก่น ที่บ้านหนองดินกี่หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ ภริยา ผวจ.ขอนแก่น ให้เกียรติปลูกต้นขนุนเพื่อเป็นที่ระลึกในพื้นที่ของนายสมควร และนายประจวบ รักแพทย์ นอ.หนองเรือให้เกียรติ ปลูกต้นแคนา บนพื้นที่ของนายสมควรเพื่อเป็นที่ระลึก..

 

ทัศนีย์ พันธ์ศรี : ข่าว
มณี ศิลาปา : ภาพ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์