รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง


รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์