ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์และการแจ้งเบาะแส

Social Network

เทศบาลตำบลกุดกว้าง

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40210
E-mail : saraban@kudkwang.go.th
Tel.@Fax 0 4329 6358 
https://www.kudkwang.go.th

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์