รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการเด็กไทยยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ณ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
มอบหมายให้นายวิจิตร คุ้มโศก รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดการอบรม
“โครงการเด็กไทยยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ณ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)เทศบาลตำบลกุดกว้าง
โดยมีนางดรุณี ศรีบุรินทร์ผอ.ร.ร.หนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์รักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.บ้านโคกสูงวิยานุกูล
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึกพัฒนาทักษะ เพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สร้างเด็กดีมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป โดยได้รับการสนับสนุน
วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรหนองเรือประกอบด้วย ร.ต.อ.อำนาจ องอาจ รองสวป.สภ.หนองเรือ
และ ร.ต.ท.วัชรพงษ์ พันธุชา รอง สว.(ป) สภ.หนองเรือและคณะให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์