งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้าง บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้ บ้านก.ม. 52 หมู่ที่ 12 จำนวน 15 หลังคาเรือน  

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้าง
บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้
บ้านก.ม. 52 หมู่ที่ 12 จำนวน 15 หลังคาเรือน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์