พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ​พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565เวลา 08.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
มอบหมายให้นายวิจิตร คุ้มโศกรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ​พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์หน้าที่ว่าการอำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ใน “วันปิยมหาราช”โดยมีนายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานในพิธี
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์