พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระบารมีใน “อภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน “อภินนมัตถจรกถา”
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น
ทุกวันพระตลอดปี 2565 ณ วัดโพธิ์ชัยบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนเเก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
เเละพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีดังกล่าว
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์