ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

————————————————–

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุดคล้าย ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างานบริหารงานปกครอง อำเภอหนองเรือ

เป็นประธานในพิธีเปิด เเละอ่านสาส์นนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา

เเละมีนายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้

โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ครู นักเรียน เด็ก เเละเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

ภาพ/ข่าว : มณี ศิลาปา ทัศนีย์ พันศรี

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์