ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลกุดกว้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์