ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายวังหัววัวถึงวังปลาเดิด บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้ามไปยังทูลบาร์