ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านฝ่ายก่กก่ามถึงฝายใหม่ บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้ามไปยังทูลบาร์