ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากเเผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญหินลาด สังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์